Slovníček pojmů

půjčky bez registru - pojmy. Toto jsou vybrané dúležité pojmy, které je dobré znát před uzavřením půjčky. Nabídky půjček jednotlivých institucí se někdy zásadně liší a je dobré je mezi sebou porovnat.

  • Bankovní registr - Databáze osob u nichž došlo k nesplácení úvěru, leasingu, nebo např. paušálu za telekomunikační služby. Existují však produkty, které toto nevyžadují. tzn. půjčky bez registru.
  • Směnka - směnka je cenný papír, kterým výstavce slibuje zaplatit určitou peněžní částku remitentovi (nebo osobě, které bude směnka převedena). Slouží i jako zajištění peněžitého závazku a je možno ji uplatnit poté, co povinnost na základě původního peněžitého závazku nebyla splněna.
  • Ručitel - je ten, který poskytuje ručení tzn. bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí/zaplatí, jestliže ji neuspokojí dlužník (ten kdo si napříklád půjčuje). Ručitelů může být více. Viz. § 546 občanského zákoníku
  • Ručení - (zástava majetkem) ručit v případě půjčky lze i majitekem, zpravidla nemovitým (dům či byt).
  • RPSN - (ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ) - pomáhá vyhodnotit náklady na splácení půjčku, tedy kolik peněz opravdu zaplatíte. Udává procentní podíl dlužné částky zaplacený za rok trvání půjčky. (splátky a další výdaje spojené se úvěrem) Poskytovatel úvěru je ze zákona povinen uvádět výši RPSN. Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý úvěr úročen diskontní sazbou ČNB (česká národní banka). Týká se všech půjček, půjček na směnku atd.
  • RUS - Roční úroková sazba. Kolik zaplatím za rok na úrocích. V současné době od 9,9% p.a. a doba splatnosti 24 až 72 a více měsíců. Není problém si sjednat i jiné délky půjčky.
  • ON-LINE - online Půjčky nebo úvěry, jejihž vyřízení lze realizovat po internetu.
  • Reálná sazba - Realnou sazbou se rozumí taková úroková sazba z hypotečního úvěru, do jejíž výše jsou zahrnuty tyto poplatky: poplatek za zpracování úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu a případně úrokové zvýhodnění ve výši 1% při nároku na státní podporu.
  • bonita - je výraz schopnosti dlužníka splácet úvěr/půjčku. Určuje ji banka na základě vlastní analýzy a posouzení parametrů klienta/věřitele. Jedná se o . výše příjmu, věk, počet osob v domácnosti atd.). Bonita je jeden ze základních parametrů, který rozhoduje o poskytnutí hypoték.